Foreningens vision

Foreningens vision er at sikre at alle omkostninger til den daglige drift af Newlands Orphanage er dækket, samt at sørge for bedre uddannelse til alle børn på hjemmet.

Giv en donation

Hvis du ønsker at give en donation og være med til at støtte vores mange projekter på Newlands Orphanage i Tanzania, kan du gøre det ved at klikke herunder.

Projekt Brighter Future

Projekt Brighter Future har som mål at alle børnehjemmets unge skal kunne se en fremtid i møde, hvor de kan komme i arbejde og blive selvhjulpne.

Om Newlands Orphanage

En halv times kørsel udenfor Moshi ligger Newlands Orphanage, som er hjem for 55 børn i alderen 3-23 år. Børnehjemmet blev grundlagt i 2005, og har de sidste 8 år været ledet af William – en hjertevarm, loyal mand som vil børnene det allerbedste. Størstedelen af børnene er forældreløse, men børnehjemmet udøver også støtte til børn, der kommer fra fattige familier i nærområdet, hvor miljøet ikke er trygt nok til, at de kan fortsætte deres skolegang. Børnehjemmets vigtigste opgave er at sikre, at børnene overlever og får en uddannelse, så de kan klare sig selv den dag, de er gamle nok. Børnehjemmet er helt afhængigt af frivillig hjælp og den funding, der kan skaffes udefra.

Om foreningen

I år 2014 arbejdede Marie-Louise Pierini Lüders nogle måneder som frivillig hos Newlands Orphanage. Hun blev dybt berørt af både områdets store fattigdom men også af børnenes taknemmelighed og livsglæde. Siden 2014 har hun og hendes familie gjort det til deres mission at hjælpe Newlands Orphanage. Familien har skaffet midler til at gøre børnehjemmet mere selvforsynende, renoveret lokalerne, og forbedret grundvilkårene for børnenes daglige skolegang og uddannelse. Området omkring Newlands er meget fattigt, og rindende vand og elektricitet var før i tiden ikke en del af den normale hverdag. Men i dag har børnehjemmet fået begge dele.

William, som er lederen, af børnehjemmet har endvidere fået betalt en uddannelse indenfor pædagogik og socialarbejde, der har givet ham værktøjer til mere økonomisk effektivt og på bedre pædagogisk vis at kunne styre børnehjemmet og lægge planer for fremtiden.

I år 2019 blev Foreningen for Newlands oprettet for at legitimere, strukturere og udvide projektet. Alle frivillige og bestyrelsesmedlemmer arbejder frivilligt, og der holdes derfor ingen administrative udgifter herhjemme. Der planlægges en årlig rejse til Newlands for at sikre, at de rigtige planer bliver lagt, at der er midler nok til at dække børnehjemmets daglige drift, samt at alle projekter vedligeholdes. Alle tures omkostninger betales af egen lomme, og alle indsamlede midler går ubeskårede til børnehjemmet og dets projekter.

Foreningens vision er at sikre at alle omkostninger til den daglige drift af Newlands Orphanage er dækket, samt at sørge for bedre uddannelse til alle børn på hjemmet. Foreningen vil i de kommende år have et særligt fokus på at sikre, at børnene har en selvhjulpen fremtid, når deres tid på børnehjemmet er forbi.

Uddannelse

Foreningen vil sørge for at alle udgifter til skolegang og transport er dækket, så børnene er sikret en uddannelse.

I landsbyen Newlands er der skoler nok til, at børnene kan gennemføre deres folkeskole, mens de stadig bor på børnehjemmet. Men når børnene er gamle nok til at starte i gymnasiet, fordeler staten dem på kostskoler rundt omkring i landet, og de kommer derfor kun hjem i ferierne. Det er ikke sjældent at elever i området dumper deres eksamener, både fordi mange har faglige udfordringer, men også fordi antallet af børn er for stort til, at den enkelte lærer kan hjælpe dem som falder bagud. Flere bliver derfor tvunget til at forlade skolesystemet før de burde. Det er de færreste, der bliver dygtige nok til at komme på universitet, men i år er det lykkedes en ung pige fra børnehjemmet i Newlands at færdiggøre lærerseminaret i Arusha, og en anden ung kvinde at begynde på jurastudiet i Dodoma. Skolesystemet i Tanzania er ikke dækket af staten og kræver en månedlig betaling. Udover det koster skolebus, bøger og skriveredskaber også penge, som børnehjemmet ikke altid har. Foreningen står derfor for at støtte og bidrage med nok midler til at alle børn på Newlands Orphanage er sikret en folkeskoleuddannelse.

Brighter Future

Projekt Brighter Future har som mål at alle børnehjemmets unge skal kunne se en fremtid i møde, hvor de kan komme i arbejde og blive selvhjulpne.

Foreningens nyeste projekt har fået navnet Brighter Future, da det skal bidrage til at sikre børnenes fremtid, når de en dag skal forlade Newlands Orphanage. På nuværende tidspunkt rækker børnehjemmets budget ikke til at dække uddannelser eller professionskurser til de unge, og mange har derfor svært ved at finde arbejde, når de forlader skolesystemet. Det er ikke alle børnene, der gennemfører hele deres skolegang, da kvaliteten af undervisningen er dårlig, og klasselokalerne er overfyldte. Derudover, begynder flere af børnene deres skolegang senere end normalt, da mange kommer fra et socialt belastet miljø. Det er derfor vigtigt at sørge for, at der bliver lagt en plan for disse unge, så de på sigt kan komme til at klare dem selv.

Projektet søger at skabe og opretholde en dialog med de unge, og med manageren William for at sikre, at de planer der bliver lagt, er strukturerede, realistiske og stemmer overens med de unges ønsker og drømme for fremtiden.

På nuværende tidspunkt har Projekt Brighter Future lagt planer for fire af børnehjemmets unge; Rozi, Haji, Patrick og Catherine. De har alle et stort ønske om at træde ud på arbejdsmarkedet og klare sig selv, men de mangler det håndværk og de færdigheder, der kan gøre dem selvforsynende. Det er ambitionen, at projektet skal kunne varetage, planlægge og finansiere uddannelse og kurser til alle børnehjemmets unge, så deres selvforsynende fremtid kan sikres.

Sygesikring & ID-kort

Foreningen søger midler til at kunne forny sygeforsikringen på årlig basis, så alle børn og voksne på Newlands kan sikres adgang til den lægebehandling og medicin de har brug for.

Landsbyen Newlands har ingen hospitaler eller lokal læge, og selvom børnehjemmets sygeplejeske Anna altid er i nærheden, er det nødvendigt at både børn og medarbejdere har adgang til sundhedssystemet i Moshi. Den Tanzaniske regering har over de sidste par år udvidet og forbedret deres Nationale Fond for Forsikrings & Sundhed (National Health Insurance Fund). Det betyder, at man for 170 kr. pr. barn om året kan dække alle lægebesøg, hospitalsophold, optiker, tandlæge-besøg samt medicin som hvert barn må have behov for – uanset hvor i landet de befinder sig. Da flere af børnene er født med HIV, er denne forsikring den bedste måde at sørge for, at de får deres daglige medicin, og den hjælp de behøver. Forsikringen skal fornyes hvert år men kan købes indtil barnet fylder 18 år. Alle medarbejdere og unge over 18 år er derefter dækket ind af forsikringen ”Micro Health”.

Udover at sikre børnenes sundhed, har forsikringen også et andet vigtigt formål; Hovedparten af børnene er ikke i besiddelse af identifikation eller papir på hvem de er, men med forsikringen har de fået et sygesikringskort, som i fremtiden vil fungere som identifikation og dermed kunne give dem mulighed for at få både pas og kørekort.

Køkkenhave

Foreningen ønsker at samle nok midler ind til at bevare og udvikle køkkenhaven, så den kan fortsætte med at bidrage til den daglige drift og børnenes uddannelse.

I starten af 2018 blev køkkenhave-projektet sat i gang, og i dag er det blevet en stor del af børnenes måltider og hverdag. I børnehjemmets have er der blevet bygget højbede, hvor kartoffelplanter, salat, mynte, majs, løg og krydderurter pryder. Hvert år har vi udgifter til frø og gødning, så projektet kan udvikle sig yderligere.

Mary Mushi, som er uddannet indenfor gartneri, og som har stor erfaring med børnehjem og udviklingsprojekter i området, kommer hver lørdag ud til børnehjemmet for at se til planterne, så nye sorter og høste grønsager, som bliver brugt i madlavningen. I løbet af ugen er Rozi, som er vokset op på børnehjemmet, ansvarlig for at vande og gøde højbedene. Projektet bidrager til den daglige drift og sørger for, at børnene får friske grønsager med deres daglige portion ris og bønner. Udover det, har projektet også et vigtigt læringsaspekt, som spiller en betydelig rolle for børnenes uddannelse og klæder dem bedre på til fremtiden. Hver lørdag involverer Mary nemlig børnene i arbejdet, så de selv lærer at producere deres egne grønsager - en viden der vil komme dem til gavn, når de bliver voksne og en dag skal forsøge deres egne familier.

Renovering og Vedligeholdelse 

Foreningen stræber efter at udarbejde en 3-årig vedligeholdelses-plan som skal indbefatte en komplet renovering af taget i sovesalene.

Boligerne i landsbyen Newlands består hovedsageligt af hytter bygget af grene og ler, hvor madlavning, søvn og daglige gøremål er lokaliseret i samme store rum. I takt med at byen er vokset, er flere og flere murstenshuse dog begyndt at dukke op. Byen har ingen asfalterede veje og de færreste bygninger har elektricitet. I 2005 blev børnehjemmet grundlagt i murstenslokaler, og der er sket meget på de sidste 14 år. Andre frivillige har også samlet penge ind, og bidraget med deres arbejdskraft, og sammen har vi kunnet skabe toiletter, en brønd med rent drikkevand, flere soveværelser, computerrum, elektricitet og nye bade.

På børnehjemmet er der dog et voksende behov for renovering af både vægge og tag. Tanzania går gennem intense regntider i både forår og efterår, og vandet er det sidste stykke tid løbet gennem taget, som derfor er begyndt at rådne, lække og falde ned. Foreningen har derfor et stort ønske om at finansiere en komplet renovering af børnehjemmets tag.

Daglig drift

Foreningen søger midler til at sørge for, at basisdrift er dækket, så børnehjemmets beboere, i stedet for at bekymre sig om morgendagen, kan fokusere på deres uddannelse og vejen mod en bedre fremtid.

Selvom uddannelse, sygesikring og renovering er mærkesager af højeste prioritet hos Foreningen for Newlands, så er det først nødvendigt at sørge for, at alle børn og medarbejder på børnehjemmet har nok at spise og drikke. Børnehjemmet modtager sporadisk støtte fra frivillige, der arbejder der for en periode og hjælper med indsamlingen, men det er ikke sjældent at der mangler penge til at dække både budgetter for mad, toiletartikler, medicin, tøj, sko og betaling af løn til medarbejderne. Foreningen hjælper derfor med at dække basisdrift i de måneder, hvor det står sværest til.

Bliv medlem

At være medlem at Foreningen for Newlands koster et årligt bidrag på 300 kr. Hvis du ønsker at blive medlem for at støtte og følge med i udviklingen af vores projekter, så udfyld venligst formularen nedenfor:

Vi sender et enkelt nyhedsbrev på årlig basis, så du kan følge børnehjemmets udvikling, og se hvad din støtte har bidraget til.

Giv en donation

Hvis du ønsker at give en donation og støtte vores projekter på Newlands Orphanage, kan du gøre det nedenfor:

Artboard 1@2x

53552315

Artboard 1 copy 2@2x

Reg. 3667
Konto: 3667961750

English

About Newlands Orphanage

Newlands Orphanage is located around half an hour’s drive outside of Moshi Town. It is home to 55 children at the age of 2-23 years old. The orphanage was founded in 2005, and for the last 9 years it has been managed by William – a kind, warm-hearted, loyal man who wants the best for every child. The majority of the children are orphans; however, the orphanage also supports children from poor and struggling families from the area, and where the environment is not safe enough for the children to continue their education.

The primary goal for the orphanage is to make sure that all children are provided with the appropriate nutrition and make it through the educational system, to ensure that they will be able to support themselves when they are old enough. To fulfill this goal, the orphanage is completely dependent on volunteers and external funding.

About the Association

Chairman Marie-Louise Pierini Lüders volunteered for a few months at Newlands Orphanage back in 2014. Here, she was deeply touched by the poverty in the area but also by the children’s gratitude and joy of life. Since then, she and her family have made it their mission to support Newlands Orphanage. They have collected resources to assist in making the orphanage more self-sufficient, to help renovate the premises and improve the basic conditions for the children and their education. Furthermore, the family has raised money to educate manager William in the area of social work, which has given him the tools to better manage the orphanage.

In 2019, the Association for Newlands Orphanage was founded to legitimize, structure and expand the support. All members of the board are working voluntarily, and there are therefore no administrative expenses.

The Vision

The vision of the Association is to ensure that all daily operational expenditures at Newlands Orphanage are covered, as well as to make sure that all the children receive improved education. Furthermore, for the next few years, the association will work with a special focus on ensuring a self-sufficient future for the older children when their time at Newlands Orphanage is over. This entails maintaining an on-going dialogue with both the young children and William to make sure that the older children are given appropriate education that matches their wishes, dreams as well as local possibilities.

Every year, a trip to Newlands is made to ensure that the right plans for the year are made in collaboration with the manager William, and to make sure that enough resources are raised and that projects are maintained. All travel-related expenses are covered by the family and all resources raised for the association are given to the orphanage uncut.

Kontakt foreningen Newlands

Hvis du ønsker at kontakte Foreningen, er du velkommen til at skrive en mail til:

foreningenfornewlands@gmail.com

Ved hastesager, kontakt venligst formanden:

Marie-Louise Pierini Lüders
marie-louise.pl@hotmail.com

Tlf. 53552315

CVR-nummer: 40901337